Subsidie voor Zonnepanelen

Landelijke subsidies voor zonnepanelen voor particulieren verdwenen.


Subsidie voor zonnepanelen geschrapt voor 2011

Nijmegen wil subsidie zonnepanelen

Ook van zonnepanelen en zonneboilers verwachten ze veel.

 

... energie in Nederland duurzaam wordt opgewekt. Om dit te bevorderen kunnen particulieren weer aanspraak gaan maken op subsidie voor zonnepanelen.

 

.... ook wordt er gekeken of er geen subsidie kan komen voor zonnepanelen. ,,We hadden vroeger een subsidie voor zonneboilers,

 

Milieuloket - Er komt een subsidie voor duurzame energie (zonneboilers, warmtepompen en zonnepanelen)

 

Want nu duurt het nog lang voordat je zonnepanelen hebt terugverdiend. Maar dat zal naar alle verwachting compleet anders worden als er weer subsidie op ...

15-09-2007

De subsidie op zonnepanelen is geschrapt.

Met ingang van 2011 is de SDE-subsidie op zonnepanelen voor particulieren geschrapt. De prijs van zonnepanelen is de laatste jaren echter sterk gedaald. Dus ook interessant zonder subsidie.


Zonnepaneel

Een zonnepaneel of PV-paneel (van het Engelse 'Photo-Voltaic') is een paneel dat stralingsenergie van de zon omzet in elektriciteit. Hiertoe wordt een groot aantal fotovoltaďsche cellen op een paneel gemonteerd. Ook de zonnecollector wordt soms tot de zonnepanelen gerekend, maar deze is op een ander principe gebaseerd, namelijk opwarming van een stromend medium, meestal water.

De zonne-energie die zo wordt opgevangen is een vorm van duurzame energie, met andere voor- en nadelen dan energieopwekking met fossiele brandstoffen. Zonnepanelen worden ook toegepast voor de energieopwekkingen in de ruimtevaart.
 


VVD: Alle inwoners van Westvoorne moeten les in milieubewustzijn krijgen
Niet alleen basisschoolleerlingen moeten les krijgen in milieubewustzijn, maar alle inwoners van Westvoorne.
Dat vindt Ruud Dukker van de VVD. ,,In het mileubeleidsplan wordt vooral nadruk gelegd op handhaving, maar we moeten er ook voor zorgen dat onze inwoners milieubewuster worden door bijvoorbeeld projecten.’’
De gemeente Westvoorne is bezig met een milieubeleidsplan. De gemeente moet–zo goedkoop mogelijk–milieuvriendelijker worden. Zo moeten de burgers hun afval netter scheiden, geeft de gemeente het goede voorbeeld door groene stroom te gebruiken, wordt regenwater in een apart riool of de sloot opgevangen en worden strandgangers ingelicht over hoe zij een steentje kunnen bijdragen aan het schoonhouden van strand en zee.
Ook wordt er gekeken of er geen subsidie kan komen voor zonnepanelen. ,,We hadden vroeger een subsidie voor zonneboilers, maar daar was weinig animo voor. Misschien dat er wel interesse is als we die regeling uitbreiden,’’ hoopt een gemeenteambtenaar. Bron: ad.nl


Uw advertentie op deze pagina? Vanaf € 50 per jaar. info@010webvertising.nl
 
Weer extra geld voor zonnepanelen

▲Top


24 juni 2008
DEN HAAG - Er komt weer extra geld voor zonnepanelen, maar dat is dan wel de laatste keer dit jaar, heeft minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken aan de Tweede Kamer geschreven.
De CDA-bewindsvrouw liet eerder weten dat het bij de huidige hoge gasprijzen niet nodig is om het energiezuinig opwekken van stroom door warmte-kracht-koppeling te subsidiëren. Daardoor heeft ze 28 miljoen euro beschikbaar.

Zonneboilers

Daarvan wordt 4 miljoen gebruikt om nog dit jaar 6.000 woningen meer van zonneboilers te voorzien.

Van de rest gaat dit jaar 14 miljoen naar particulieren die zonnepanelen op hun dak aan laten brengen om zo stroom op te wekken. Ook gaat 10 miljoen naar het opwekken van groene stroom met biogas.

Budget

Eerder dit jaar verhoogde de Tweede Kamer door een motie het budget voor zonnepanelen, maar de subsidiepot was vrijwel direct daarna toch weer leeg.
Met de 14 miljoen die nu beschikbaar komt, kunnen alsnog ingediende aanvragen worden gehonoreerd. Het gaat om 3 megawatt aan groene stroom extra, terwijl de teller nu op 15 megawatt aan subsidies staat.
 

 

Subsidie voor zonnepanelen keert terug

▲Top


18-09-2007
Het kabinet gaat de aanschaf van zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen weer stimuleren. Er komt een subsidieregeling waarmee 100.000 bestaande woningen gebruik kunnen maken van duurzame energievoorzieningen.

Dat blijkt uit de dinsdag verschenen begroting van het ministerie van VROM.
Hoeveel subsidie er exact beschikbaar is, is onduidelijk. Er zijn geen gespecificeerde geldbedragen bekend. De regeling heeft een beperkte looptijd en de bedragen per installatie worden jaarlijks aangepast.

Marktprikkels

Milieuminister Jacqueline Cramer wil verder de (vrijwillige) afspraken over energiebesparing met de industrie aanscherpen. Tien bedrijfstakken, met als koplopers de papierindustrie en de chemie, moeten in 2030 de helft minder energie verbruiken.
Cramer spreekt van een mix van maatregelen, van marktprikkels, normen en tijdelijke stimulering tot innovatie. In 2020 moet immers de uitstoot van broeikasgassen met 30 procent verminderd zijn ten opzichte van 1990. Nederland is daarvoor wel afhankelijk van Europa. Als de rest van de wereld niet meedoet, komt de lat lager te liggen. Dan overweegt Cramer andere maatregelen, zoals herverdeling over andere sectoren, om het gat van 8 megaton CO2 te dichten.

In dezelfde tijd moet 20 procent van het energieverbruik duurzaam (wind, zon) zijn en moet ook nog jaarlijks 2 procent energiebesparing gehaald worden.
Bron: ANP

 

Nijmegen wil subsidie zonnepanelen

▲Top

6 augustus 2007

Naast een verplicht bedrag dat de energiebedrijven aan leveranciers van door zonnekracht opgewekte elektriciteit moeten geven, zou de overheid opnieuw een subsidieregeling moeten invoeren voor de aanschaf van zonnepanelen. Nijmegen heeft onlangs hierover brieven gestuurd aan het Ministeries van Economische Zaken en het Ministerie van VROM. De gemeente is dit jaar begonnen met het bevorderen van de toepassing van fotovoltaďsche zonnestroom. Onder leiding van oud-CDA kamerlid Ad Lansink gaat een Zonnekrachtteam zowel burgers als bedrijven motiveren om te investeren in zonnepanelen. Financiële prikkels zijn hierbij waarschijnlijk onmisbaar vanwege de hoge aanschafprijs van de panelen. Zowel uit voorbeelden in Frankrijk als in Duitsland is gebleken dat een terugleververgoeding nog meer zoden aan de dijk zet.

Bron: Het Financieele Dagblad, 6 augustus 2007

 

Weer subsidie op zonnepanelen?

▲Top


5-09-2007

Het NOS-Journaal van woensdag 5 sept. 20.00 uur berichtte uit een vertrouwelijke notitie dat het kabinet plannen heeft om volgend jaar weer subsidie te verlenen op zonnepanelen.
 
De subsidie op zonnepanelen voor particulieren komt waarschijnlijk terug. Dat staat in DE TELEGRAAF.

DEN HAAG - De subsidie op zonnepanelen voor particulieren komt waarschijnlijk terug. Dat staat in DE TELEGRAAF. Volgens de Haagse bronnen komt er mogelijk ook een extra belasting op lawaaiige brommers en vieze trucks. Deze maatregelen zouden nodig zijn om in 2020 te realiseren dat twintig procent van de energie in ons land duurzaam wordt opgewekt. Dat is een van de doelstellingen van dit kabinet.

Energiewinkel opent in Sint-Annaland

▲Top


door Jeffrey Kutterink

Spaarlampen, zonnepanelen, kleine windmolens en infrarood verwarming. Op veel manieren is energie te besparen. Maar wat is het beste in welke situatie? Bcon energy systems in Sint-Annaland opent vandaag een winkel die zich speciaal richt op energiebesparing.

Halogeen-spaarlampen zijn nog niet op iedere hoek te koop, maar wel bij de broers Dick en Rien Bruynzeel in Sint-Annaland. Ze hebben ook te dimmen spaarlampen (in allerlei soorten en maten) in het assortiment, net als led-verlichting. "Er wordt veel gepraat over energiebesparing", zegt Rien, "maar het probleem is dat veel mensen nog onbekend zijn met de huidige ontwikkelingen."

Dat geldt zeker als het gaat om zonnecellen (om elektriciteit op te wekken) en zonneboilers (voor warm tapwater). Het gebruik van zonnecellen kan binnenkort interessant worden omdat het Rijk de installatie ervan weer gaat subsidiëren. "We installeren ze niet, maar geven mensen en bedrijven wel een koopadvies. Onze partner Delta techniek verzorgt de installatie", zegt Rien.

Het idee om een energiewinkel te openen ontstond vorig jaar. Dick, verkoper van laboratoriumapparatuur, was bij een klant die een uitvinding liet zien. Dick: "Hij heeft infrarood verwarmingspanelen ontwikkeld. Twintig jaar is hij daar al mee bezig. Zo'n paneel verwarmt niet de lucht, maar de massa, zoals de vloer of een mens. Daardoor voelt het al snel behaaglijk. Het gebruik is simpel: je hangt een paneel op en stopt de stekker in het stopcontact."

De voordelen zijn legio, vertelt Rien die zijn baan opzegde om samen met zijn broer de winkel op te zetten. "De panelen zijn energiezuinig; je gebruikt 30 procent minder energie dan met een andere verwarmingsbron. Ook ontstaat er geen luchtstroming en dus geen stofverplaatsing. Inmiddels is het paneel in de handel gebracht en zijn we dealer geworden."

De broers verwachten vooral veel van de infrarood warmtepanelen. In de showroom in het Thoolse dorp staat ook een mini-windmolen. "Die is zo klein van omvang dat die makkelijk op een dak van een huis of bedrijf kan worden gezet."

Ook van zonnepanelen en zonneboilers verwachten ze veel. "Al wachten we nu op het kabinet voor de verdere uitwerking van de nieuwe subsidieregeling. Want nu duurt het nog lang voordat je zonnepanelen hebt terugverdiend. Maar dat zal naar alle verwachting compleet anders worden als er weer subsidie op wordt gegeven."
Bron: pzc.nl
 


Deze domeinnaam is te koop  - 
www.domeinnaamvoorjou.nl  -  info@domeinnaamvoorjou.nl